TürkçeEnglish

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş. (“Sayın Dokuma ”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş. Tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;


 1. (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. (iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,/li>
 5. (v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.


1- Ziyaretçilerimiz


(Ziyaretçilerimizin), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);


• fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.


2- Müşterilerimiz


Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);


 • • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • • lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • • mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • • pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • • fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • • hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • • reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • • firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

3- Potansiyel Müşterilerimiz


Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;


 • • mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
 • • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • • fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • • reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • • pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

4- Tedarikçi Çalışanımız


Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);


 • • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • • fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • • tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • • lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • • iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

5- Tedarikçi Yetkilimiz


Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;


 • • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • • mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • • yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • • fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

Kişisel verileriniz, SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş. tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;


 • (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • (ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • (iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • (iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • (v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.


Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

(i) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler,hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir..


(ii) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler,hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.


(iii) Müşterilerimize ait kişisel veriler,yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

(iv) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler,ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.


(v) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler,yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.


(vi) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler,yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.


SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.


KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş’ ye ait “www.sayindokuma.com” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.


 • Veri Sorumlusu: SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş.

 • Adres: 3. Organize San. Böl. 83317 Nolu Cd. No:1227600 Şehitkamil/GAZİANTEP

 • Mail: info@sayindokuma.com


 

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu Kapsamında Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

Değerli Çalışan Adayı;


SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş. kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir.


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKKkapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır


Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.


 • • Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruk bilginiz;
 • • E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız;
 • • Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz gibi);
 • • Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz, bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz;
 • • İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin;daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar, pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret);
 • • Fotoğrafınız;
 • • Sürücü belgesi bilgileriniz;
 • • Hobilerinize ilişkin bilgiler;
 • • Maaş beklentiniz;
 • • Askerlik durumu bilginiz,
 • • Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri) ,
 • • Özgeçmişinize kendi iradenizle eklediğiniz ancak bizim öngöremeyeceğimiz diğer bilgileriniz

SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş. tarafından KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.


Söz konusu verileriniz, iş başvurunuzun onaylanmaması halinde 1 yıla kadar, onaylanması halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş. nezdinde saklanabilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:


 • • İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,
 • • Sizinle iletişim kurulabilmesi,
 • • Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitininsağlanması,
 • • Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edilebilmesi,
 • • Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
 • • Şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın tespitininsağlanması,
 • • Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,
 • • Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,
 • • Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
 • • İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlanabilmesi.

Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan
(i) “açık rızanın alınması”,
(ii)“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
(iii)“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve
(iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.Söz konusu kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, sizleri istihdam edebilmeleri amacıyla grup şirketlerimize aktarılabilecektir.KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre [SAYIN TEKSTİL]’e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.


İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.


 

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SAYIN TEKSTİL San.ve Tic A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.


Hizmet sahamız içerisindeki işletme iç bölümünde , işletme dış cephede idari iç binada Acıpayam Terbiye İşletmesi(28), Acıpayam Bobin Boya İşletmesi(26), Denizli Merkez(54) ve İstanbul’da(2) olmak üzere toplam 110 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgi işlem tarafından görüntü kaydı yapılmakta, kayıt işlemi bilgi işlem ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.


Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 3. Organize San. Böl. 83317 Nolu Cd. No:1227600 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@sayindokuma.com e-posta adresine iletebilirsiniz.


Kurumsal KVKK Politikası